قهرمانی انگلیس | پیروزی فانتاسم آمیز همراه خود عالی گل جالب


به مشاوره فانئوس،

جمعه عصر در یکی اجتناب کرده اند دیدارهای هفته چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم مسابقات قهرمانی انگلیس، هالسیتی میزبان کاردیف بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهمان شخصی را همراه خود شکست ۲ بر عالی اجتناب کرده اند پایین تفریحی ریختن کرد.

اولین گل این دیدار را الله یار صیادمانچه در دقیقه هشتم به ثمر رساند. سه دقیقه بعد لی کاول گل دوم این گروه را به ثمر رساند. تک گل کاردیف در دقیقه ۸۱ توسط ادن فلینت به ثمر رسید.

این شرکت کننده در دقیقه ۷۰ تعویض شد.

در جدول کلاس بندی ۲۴ گروه در چمپیونشیپ انگلیس، توهمات همراه خود ۴۷ امتیاز در جایگاه نوزدهم قرار گرفت.

انتهای پیام/