قیمت بال مرغقیمت مرغ در بازار امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش پرسون، قیمت مرغ در بازار امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ اعلام شد.

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۴۹۹۰۰

ران مرغ بدون پوست

۶۸۰۰۰

شانه مرغ

۳۴۱۰۰

ران مرغ با پوست

۵۳,۴۶۰

مغز ران مرغ

۷۵۰۰۰

ران مرغ

۸۵، ۱۴۰

سینه مرغ

۹۸,۲۸۰

سینه مرغ بدون استخوان با شانه

۹۱۸۰۰

فیله مرغ

۹۷۰۰۰