قیمت طلا در آستانه مذاکرات صلح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه مقیاس را کاهش می دهد
مذاکرات صلح روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ادعا به این هفته در ترکیه برگزار شود. دارایی های بهترین صندوق همراه خود پشتوانه طلا در این کره خاکی در روز جمعه همراه خود ۰.۵ سهم افزایش به ۱۰۹۳.۱۸ تن رسید کدام ممکن است بالاترین درجه اجتناب کرده اند اواخر فوریه ۲۰۲۱ است.