لیگ برتر فوتبال در امتحان شده {است تا} سحرگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتورسازی به شکست نوک دهند


به مشاوره فانئوس،

هفته {بیست و چهارم} مسابقات فوتبال لیگ برتر تجهیزات گلف های ملت در لحظه (یکشنبه ۱۳ فروردین) همراه خود ۲ دیدار در مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریز پیگیری تبدیل می شود. دیدارهایی کدام ممکن است تاثیر زیادی در آینده دسته های زیرین تر تراکتور را انتخاب کنید و انتخاب کنید داون سبسی داشت.

* فجر – آلومینیوم. اولین تخصص آسیایی در صندلی سحر
نیروی کار های فجر سبسی شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک در اولین دیدار در لحظه اجتناب کرده اند ساعت هشت عصر در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد به مصاف هم می الگو. اولین تخصص مجتبی سرآسیا در ورزش نیروی کار الفجر همراه خود حضور این نیروی کار به مشهد مقدس همزمان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع قابل دستیابی است در طولانی مدت نیروی کار شیرازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم میزبانی تاثیر عقب کشیدن بگذارد.

فجر کدام ممکن است در جاری حاضر همراه خود ۱۵ امتیاز در کلاس چهاردهم جدول کلاس بندی قرار دارد در ۵ تفریحی زودتر شخصی در لیگ برتر انگلیس همراه خود ۴ شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی جذب می کند نتایج خوبی کسب نکرده است. این بدترین نوک نیروی کار اجتناب کرده اند هفته نوزدهم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا به نیروی کار آسیایی این چشم انداز داده شده کدام ممکن است این الگو را به بن بست برساند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری آلومینیوم در حالی راهی مشهد شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند شکست تراکتورسازی در فینال دیدار سال ۱۴۰۰، روحیه شخصی را دوچندان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است پس اجتناب کرده اند ۲ شکست متوالی، حالا دومین برد متوالی شخصی را جشن بگیرد.

حضور سید مهدی رحمتی روی نیمکت ورزش آلومینیوم در گام نخست نویدبخش اراکیس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردان این معلم جوان امیدوارند همراه خود هفتمین پیروزی خارج اجتناب کرده اند خانه شخصی به کلاس هشتم جدول صعود کنند.

* تراکتور – مس رفسنجان. مبارزه پرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وفاداری در تبریز
ناکامی در ۱۳ مسابقه زودتر اتفاق تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی بود کدام ممکن است هیچ هوادار تبریزی تصورش را نمی کرد. حتی تنظیم سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت ارطغرل ساغلام نیز به این الگو زشت نوک نداد با این حال تراکتوری ها امیدوارند سال جدید را همراه خود نتایج خوبی تحریک کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانند به چهارمین پیروزی فصل شخصی کف دست یابند.

برد امشب در تبریز شاید تاثیری در افزایش رتبه سیزدهم تراکتور نداشته باشد با این حال قطعاً این نیروی کار را اجتناب کرده اند مقدار زیادی در اطراف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی امید آنها را برای بقا خشمگین می تنبل. تراکتورسازی هم اکنون همراه خود سه برد، هشت جذب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ باخت، ۱۶ گل، ۲۵ گل خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ امتیاز در کلاس سیزدهم قرار دارد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، میس رفسنجان همراه خود هدایت محمد ربیعی کدام ممکن است در نیمه اول کار کردن خوبی داشت، در ۴ تفریحی جدیدترین شاهد هیچ بردی نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رکورد ۲ شکست شخصی شکست خورد، با این حال حضور گادوین مانچا در جاده حمله بالا می برد. امیدوار است کدام ممکن است برد میس آن را {در این} فصل ۲ برابر تنبل. مانچا در جاری حاضر همراه خود ۱۲ گل عنوان آقای گوالی را در اختیار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها توانسته برای ۳ نیروی کار لیگ برتر گلزنی تنبل.

این سیستم دیدارهای هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر فوتبال انگلیس در لحظه برای نیروی کار های باشگاهی این ملت به رئوس مطالب زیر است:

یکشنبه ۱۴ آوریل ۱۴۰۰

* فجر سباسى شیراز – آلومینیوم ۲۰ ورزشگاه امام رضا (ع).
قضات:
محمد حسین زاهد شخص، محمد جواد مداح، امیر محمد داود زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسعود حقیقی

* تراکتور تبریز – کوبر رفسنجان، ۲۰:۳۰، ورزشگاه یادگار امام، تبریز
قضات:
عباس راکی، محسن سلطانی، مهدی سیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزاد منصوری

انتهای پیام/