ما بنشینید حضور در لیگ هستیم


به مشاوره فانئوس،

مسعود اسماعیل پور همراه خود ردیابی به اینکه آخر ضرر فریب دادن او برطرف شد، ذکر شد: پس اجتناب کرده اند مدت ها همراه خود عشق دوستان در این سیستم دایره طلایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیروی اجتناب کرده اند رسول خادم، کارم روتین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ابتدا کار مناسب ام در نمایندگی توانیر شد. ۱۴۰۱ {اتفاق افتاد}.

وی جستجو در دارنده ۲ مدال نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنز WWF: کوروش موسوی مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس هیئت انرژی الکتریکی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کنجکاوی مندان به کشتی، مرا دوست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم ممکن است را شناخته شده به عنوان مشاور ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیار مدیرعامل در امور ورزشی صادر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساری.

قهرمان سابق کارکنان سراسری کشتی فرنگی همراه خود تایید ورزش شخصی در بازی ذکر شد: توانیر اسپورت به مقیاس نمایندگی نفت بی طرفانه است. عالی ست مناسب دارند کدام ممکن است کابین کشتی هم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تمام از کیت اجباری را داریم.

اسماعیل پور در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه امکان حضور کارکنان کشتی توانیر در لیگ برتر انگلیس موجود است، ذکر شد: مطمئنا، این احتمال فوق العاده مقاوم است. سرپرست مسئله ما بازی را {دوست دارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این اتفاق فوق العاده شادی ها زده است. در نظر گرفته شده می کنم بتوانیم پیشنهادات خوش بینانه آنها را به کارکنان اکتسابی کنیم.

انتهای پیام/