ما در نیمه اول خطاها تاکتیکی زیادی مرتکب شدیم


به مشاوره فانئوس،

محرم نودیکیا او در نشست خبری پس اجتناب کرده اند پیروزی ۳ بر صفر مقابل پاختاکور ذکر شد: کارکنان من می خواهم برد اما آرزو می کنم واقعیت های فوتبال را بگویم. نیمه اول بالا قابل توجه روزگار بدی داشتیم ما اجتناب کرده اند تذکر تاکتیکی خیلی ضعیف ورزشی کردیم. هافبک های ما خیلی به مدافعان نزدیک بودند. ما فضای زیادی را اجتناب کرده اند کف دست دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تیمی مثل سپاهان اصلا خوشایند نبود.

وی افزود: در نیمه دوم برخلاف نیمه اول، کودک های ما فوتبال ورزشی کردند. قابل توجه بزرگی نماد دادند. آنها مکان های زیادی داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قادر خواهیم بود بیشتر ورزشی کنیم، اما نباید اجتناب کرده اند این موضوع غافل شد کدام ممکن است آنها مکان های خوبی هم داشتند کدام ممکن است می تواند کار ما را دردسرساز تنبل.

سرمربی سپاهان ذکر شد: در مجموع باید مشکلاتی را کدام ممکن است در نیمه اول داشتیم برطرف کنیم به همان اندازه در مسابقات بعدی بیشتر باشیم اما اجتناب کرده اند زحمات گیمرها فوق العاده ممنونم.

وی همراه خود ردیابی به مشکلات سپاهان در روزهای اول حضورش در عربستان ذکر شد: در روز اول هر دو دوم مشکلات علاقه مند به همین جا داشتیم اما جا دارد اجتناب کرده اند مسئولان برگزارکننده به طور قابل توجهی تجهیزات گلف التعاون تشکر کنم کدام ممکن است تمام امتحان شده شخصی را به کار بستند. مشکلات ما را به خوبی رفع کنیم.» اجتناب کرده اند آنها فوق العاده سپاسگزارم کدام ممکن است شرایط خوبی را برای ما فراهم کردند.

نویدکیا در خصوص اتفاقاتی کدام ممکن است رخ داد، سپاهان در نیمه دوم سودآور به بازگشت شد، ذکر شد: در نیمه اول دیدیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر سیستمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی خطاها زیادی مرتکب شدیم. باید این واقعیت را روبرو شویم کدام ممکن است گاهی ویژه به ویژه در ورزشی های اول قابل دستیابی است این اتفاق برای کارکنان بیفتد. مناسب است کدام ممکن است به مشاوره حسینی ما توپ را در اختیار داشتیم اما مالکیتی کدام ممکن است نخواهیم شد به ۱ سوم دفاعی حریف برسیم هیچ کمکی نمی شود.

وی افزود: این دلیل است بر مقدمه صحبت هایی کدام ممکن است در نیمه دوم داشتیم، سعی کردیم هافبک ها را طوری قرار دهیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند فضای راست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپ هافبک ها استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً حاوی امتیازات تهاجمی باشند. در نظر گرفته شده می کنم سودآور شدیم. در ضربات آزاد هم خوشایند کار کردیم. چون در این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حریف دیدیم در ضربات ایستگاهی دچار اشکال شدند. ما سعی کردیم اجتناب کرده اند آنها استفاده کنیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم کودک ها کار فوق العاده خوبی انجام دادند.

انتهای پیام/