ما شروع به برخورد با شکستگی از دانه ها و فایل های اصلی می کنیم


به گزارش خبرگزاری پدر، داود گودرزی رئیس سازمان بازرسی شهر تهران امروز در جمع کارکنان اداره بازرسی منطقه تهران با یادآوری نام شهید چمران، گفت: کمتر واحدی نسبت به شهرداری با جان مردم سروکار دارد. : در فضای کنونی خدمات رسانی به مردم امکان پذیر است و ما در شهرداری نیازمند اصلاح دغدغه ها، انگیزه ها، اراده و نیت خود برای خدمت هستیم.

رئیس سازمان نظارت با اشاره به اینکه «عبادت خدمت به مردم نیست»، گفت: فرصت خدمت به شهروندان نعمتی است که خداوند به ما داده است و در شهرداری این خدمت به مردم و عبادت می تواند بسیار آسان‌تر و ملموس‌تر شود. «و سریع‌تر انجام داد.
وی به برخی موانع بر سر راه خدمت رسانی به مردم شهرداری اشاره کرد و افزود: برخی از این موانع مربوط به سوء مدیریت و وجود موانع نادرست و ساختارهای ناقص است که بیش از آنچه تصور می شد نظام را پیچیده کرده است. البته، بوروکراسی های اضافی که باعث ایجاد فساد و بدرفتاری نیز می شود، می تواند این امکان خدمات را کاهش دهد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید به عنوان چشم انداز مدیریت شهری به سرعت نقاط ضعف، تنگناها و خلاها را شناسایی کنیم، ادامه داد: وظیفه اصلی ما در بازرسی اصلاح نظام است و باید انرژی، توان و راهبرد خود را متمرکز کنیم. On Go تا مدیران و همکاران ما در شهرداری بتوانند این سیستم را با هدف چابک سازی بهبود بخشند.

داود گودرزی در ادامه با بیان اینکه شهرداری باید نماد بهترین سیستم خدمات رسانی در ذهن مردم باشد، گفت: مردم وقتی به شهرداری می روند باید حالشان خوب باشد، کارشان انجام شود و به آنها خدمت شود. بیشتر از آن چیزی که فکر می کردند و این واقعا ممکن است و توهم نیست و مردم می توانند خوشحال باشند.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران رسیدگی به تخلفات را اقدامی جدید در بازرسی عنوان کرد و گفت: پس از خدمت به مردم، اولویت دوم ما برخورد با فریبکاران، شهردار، شهروندان و مردم است که باید پاسخگو باشد.»

وی تاکید کرد: کسی باید بداند که اینطور نیست و این دوره به پایان رسیده است و ما با سپردن اقدامات، تصمیمات اشتباه و مجوزهای اشتباه به شهر، شهروندان و شهرداری اجازه نمی دهیم و احساس کنند که می توانند. به کار خود ادامه دهند. «اجازه دهید این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به اینکه با تخلفات غلات و مسائل اصلی برخورد خواهیم کرد، خطاب به ستاد بازرسی گفت: امروز فساد به دردسر زندگی مردم تبدیل شده و دارای فرهنگی، سیاسی، امنیتی است. پیامدهای اقتصادی و غیره. پس همه باید کمک کنید و با روحیه جهادی و جدیت بیشتری دست به کار شوید.

گودرزی افزود: با این گسترش تخلفات و این سیل پرونده هایی که در شهرداری داریم اتفاقات خوبی می افتد اگر هر کدام از شما با انگیزه قوی، روحیه مضاعف و درایت کاری را که بر عهده دارید انجام دهید.

وی با تاکید بر اصلاح نظام اداری در شهرداری افزود: در سازمان نظارتی نباید بروکراسی نادرست، بی احتیاطی و ظاهر حداقلی داشته باشیم و باید تسریع کنیم، روی کار و حرف مردم حساس باشیم و خود را در نظر بگیریم. افراد واقعی، خدمتگزاران.”

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه برای خدمت به مردم آمده ایم، ادامه داد: در سازمان بازرسی نباید بگویید کار سختی است، همه سختی ها و عوارض را در این چند ماه دیدیم و لمس کردیم. اما هر روز امیدوارتر شدیم. که می توان تغییر جدی در مجموعه ایجاد کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید