ما قادر هستیم انگلیس را شکست دهیم


به مشاوره فانئوس،

همراه خود قرار تکل ایران در گروه B در جام جهانی ۲۰۲۲ همراه خود کارکنان سراسری انگلیس، کانون اصلی رسانه های انگلیسی اصولاً روی کارکنان سراسری کشورمان قرار گرفته است. در همین جاری، روزنامه سان انگلند مصاحبه ای بی نظیر همراه خود دراگان اسکوچیچ سرمربی کارکنان سراسری ایران انجام داد کدام ممکن است در آن سرمربی کروات به سوششیر رجزخوانی کرد.

روزنامه «سان» نوشت: شخص کروات کدام ممکن است کارکنان سراسری اش در نیمه آخرین جام جهانی ۲۰۱۸ انگلیس را شکست داد، این بار شناخته شده به عنوان معلم منصفانه کارکنان تولید دیگری انگلیسی اجتناب کرده اند این اتفاق الهام خواهد گرفت. او اجتناب کرده اند بازیکنانش خواست کدام ممکن است اگر در نظر گرفته شده نمی کنند می توانند انگلیس را شکست دهند، همراه خود او به قطر نروند.

برای اولین بار در دومین تفریحی جام جهانی زمستان امسال اولین کارکنان آسیایی به مصاف گرت ساوت گیت {می رود} کدام ممکن است این دیدار در استادیوم در سراسر جهان خلیفه برگزار تبدیل می شود. منصفانه تفریحی دلپذیر مقابل برزیل در سال ۲۰۰۹ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وین رونی برای اولین بار آرم کاپیتان را توسط دست داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس ۱-۰ شکست خورد.

اسکوچیچ کسب اطلاعات در مورد تفریحی ایران مقابل انگلیس در اولین روز جام جهانی ۲۰۲۲ اظهار داشت: دلیلی {وجود ندارد} کدام ممکن است ادراک کنیم نخواهیم شد انگلیس را شکست دهیم. چرا کدام ممکن است ۹؟ یادت هست کدام ممکن است من می خواهم کروات هستم؟ به همین دلیل می دانم کدام ممکن است می توانیم انگلیس را شکست دهیم. شاید افراد اینطور در نظر گرفته شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی ایران در شکست دادن انگلیس یکی اجتناب کرده اند بهترین شگفتی های گذشته تاریخی جام جهانی باشد. مشکلی نیست شاید اینطور در نظر گرفته شده کنند، اما فوتبال ورزشی غیرقابل پیش سوراخ بینی است. ما ۱۵ مسابقه تفریحی نمی کنیم. روزی کدام ممکن است بخواهیم مقابل انگلیس تفریحی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن مسابقه هر اتفاقی قابل دستیابی است بیفتد. در تفریحی های انفرادی هر اتفاقی قابل دستیابی است بیفتد.

اسکوچیچ افزود: شاید اگر حق انواع داشتیم ترجیح می دادیم در اولین تفریحی شخصی همراه خود انگلیس تفریحی نکنیم، اما این سیستم اینجا است. ما کنار هم قرار دادن تفریحی همراه خود هر تیمی در در هر زمان که هستیم. گیمرها ما باید ادراک داشته باشند کدام ممکن است می توانند انگلیس را شکست دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود کنند. آنها نیاز دارند ادراک کنند، از من می خواهم هم معتقدم کدام ممکن است می توانند صعود کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلاً به آنها مشاوره بودم. به همین دلیل آنها نیاز دارند ادراک کنند کدام ممکن است می توانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ادراک نداشته باشند، به سنی نخواهند رسید کدام ممکن است {در این} مرحله اجتناب کرده اند رقبا ها تفریحی کنند.

معمولاً در اروپا کارکنان آسیایی انگشت کم گرفته تبدیل می شود، اما ما گیمرها زیادی داریم کدام ممکن است در اروپا تفریحی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند مقابل هر تیمی تفریحی کنند. اجتناب کرده اند تذکر همه حریفان، در نظر گرفته شده می کنم آنها اغلب هستند بجنگند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این گروه خارج شوند. بگوییم شرایط قطر را خوشایند می دانیم بهتر از ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای ما منصفانه امتیاز است، در حالی کدام ممکن است امتیاز دقیق برای کارکنان ما اینجا است کدام ممکن است مجموع گیمرها برای دومین هر دو سومین بار در جام جهانی حضور داشته باشند. ما کارکنان اول هستیم. در آسیا اما خیلی صرف نظر از مهم اینجا است کدام ممکن است بهتر از گیمرها ما در جام جهانی کنار هم قرار دادن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم می دانم چه هستند روحیه افراد ایران تفریحی در کارکنان سراسری برای این کودک ها خوب ارزش زیادی دارد. .

انتهای پیام/