متروی تهران در روزجهانی قدس رایگان شد


به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، مهدی خوب دستور، مدیرعامل نمایندگی بهره‌برداری مترو تهران تصدیق شد: حسب اصل شهردار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغیه ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سمت معاونت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان آمده است اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح به همان اندازه بالا مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، شرکت ها رسانی متروی تهران در ردیابی ها داخل شهری رایگان است.

وی همراه خود خاص اینکه هم‌زمان همراه خود روز قدس، سرویس‌دهی در جاده ۴ متروی تهران کدام ممکن است در مسیر درست حرکت کنید راهپیمایی قرار دارد، افزایش خواهد کشف شد افزود: فضا حرکت قطارها {در این} جاده اجتناب کرده اند ابتدا به همان اندازه بالا مراسم اجتناب کرده اند ۷ دقیقه به ۴ دقیقه کاهش می‌یابد.

مدیرعامل نمایندگی استفاده متروی تهران وحومه همراه خود خاص اینکه این نمایندگی آمادگی دارد به همان اندازه در صورت خواستن برای سرویس‌دهی صحیح‌تر به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران، قطارهای فوق‌العاده را در تمام ردیابی ها اعزام تنبل خاطرنشان کرد:  تمامی ایستگاه‌های جاده ۴ متروی تهران به‌ویژه ایستگاه‌های میدان انقلاب اسلامی، تئاتر شهر، شادمان، توحید، دکتر حبیب اله را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک معین کدام ممکن است در مسیر درست حرکت کنید راه‌پیمایی قرار دارند، کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها صحیح به ساکنان خواهند بود.

وی در یکپارچه به کنار هم قرار دادن سازی منطقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه این ایستگاه ها نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: کارمندان این نمایندگی در روزهای قبلی همراه خود انجام اقداماتی چون رنگ آمیزی نمادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوها، نظافت مناسب ایستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه ها، بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت از دستگاه ایستگاه برای ادغام کردن پله های برقی، گیت ها، از دستگاه اتاق مدیریت، استقرار کارکنان های تعمیراتی در ایستگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین از دستگاه امنیت کنار هم قرار دادن ارایه شرکت ها صحیح به ساکنان هستند.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید