مجلس طرحی دارد کدام ممکن است اشتغال را چارچوب بندی می تنبل


سید کریم حسینی vp کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، همراه خود ردیابی به مشکلات اشتغال در تجهیزات های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایی اظهار داشت: اولاً در شرایطی هستیم کدام ممکن است کمترین اشتغال را شاهد هستیم. این موضوع باید توسط مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کار معامله با شود.

وی شکسته نشده داد: باید رویه ای در نظام استخدامی ملت تحمیل شود به همان اندازه بتوانیم استعدادهای خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان آموزشی را محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کار بگیریم.

vp کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: کمیته اجتماعی مجلس طرحی برای ساماندهی اشتغال در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش دولتی دارد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تصویب در مرجع به دیوان نهایی حاضر تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند تصویب این ساختار در مجلس، بر ایده عالی چارچوب {خواهد بود}.

حسینی افزود: پس اجتناب کرده اند تصویب این ساختار شاهد نقش ها خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادگی در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دولتی نخواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها محل اشتغال اشخاص حقیقی، قوانین ترتیب مقررات استخدامی {خواهد بود}.

وی اظهار داشت: ساختار مجلس بر بردن پیمانکاران نیروی انسانی صحه می گذارد از {در این} مورد فسادی در استفاده وجود داشت کدام ممکن است باید جلوی آن گرفته شود.

مشاور مردمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امیدواریم پس اجتناب کرده اند تصویب این قوانین در مجلس، سال بلند مدت شاهد توسل به کارگران کشوری باشیم.

وی افزود: این ساختار سریع پس اجتناب کرده اند سفر نوروزی در اصل کار مجلس قرار خواهد گرفت به همان اندازه پس اجتناب کرده اند تصویب نمایندگان در ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید