محیط زیست: وضعیت تالاب های کشور بحرانی است
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور ابراز امیدواری کرد که در سال آینده بارندگی بهتر و مدیریت بهتر منابع آب داشته باشیم و ادامه داد: تامین حق آبه تالاب ها با وزارت نیرو و تعیین آب حقوق با سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.