مدارس نوبت صبح سرپل ذهاب، قصرشیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانغرب تعطیل شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر مقدمه گفتن آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان کرمانشاه {به دلیل} تأثیر می گذارد ذرات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در جو استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه انتخاب کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا روز دوشنبه ١٢ اردیبهشت ماه ١۴٠١ تمام مهدهای کودک، مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌های شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصرشیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانغرب در تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح تعطیل گفتن می‌شود.

پیشنهاد می‌شود قربانیان به بیماری‌های ریوی، قلبی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند منزل خارج نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های شخصی را در بیرون به حداقل برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان آلودگی شیشه‌های خودرو را بالا نگهدارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بیماری زمینه‌ای تنفسی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌های کوتاهی تنفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه بر طرف نشد همراه خود دکتر شخصی مراجعه به کنند.