مدیرعامل سایپا در پاسخ به پرسش عصر ایران در مورد گلایه های مردم از کیفیت خودروهای تولیدی: مشکلات مربوط به کیفیت امسال کاهش قابل توجهی می یابد۷۰ درصد از ایمنی و کیفیت خودرو مربوط به مرحله طراحی است و ۶۲ درصد آن به کیفیت قطعات برمی‌گردد لذا در سال جاری با تعریف و اجرای پروژه های متعدد، مشکلات مربوط به کیفیت کاهش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.