مذاکرات وین به مرحله آخرین نزدیک تبدیل می شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه ذکر شد کدام ممکن است مذاکرات وین برای لغو تحریم ها علیه ایران در جاری نوک است.

نبیله مصرعلی در یک واحد کنوانسیون خبری در بروکسل ذکر شد: «مذاکرات همچنان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله آخرین نزدیک تبدیل می شود. ما امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه در اسرع وقت به مذاکرات برگردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هماهنگی برسیم.

وی افزود: اتحادیه اروپا شناخته شده به عنوان هماهنگ کننده هماهنگی هسته ای به تصمیم همراه خود آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه طرف ها برای بدست آوردن به هماهنگی آخرین یکپارچه خواهد داد.

این در حالی است کدام ممکن است در کنترل پوشش خارجی اتحادیه اروپا عصر قبلی اجتناب کرده اند بدست آوردن به هماهنگی در مذاکرات وین برای لغو تحریم های ایران خبر داد.

بر ایده این گزارش، «جوزف بورل» ذکر شد: به هماهنگی همراه خود ایران نزدیک شده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۹۵ نسبت امتیازات به هماهنگی رسیده ایم.

وی در عین جاری افزود: هماهنگی هسته ای همراه خود ایران همه مشکلات قلمرو را رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم اول است.

بورل علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است مقامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا همراه خود خروج اجتناب کرده اند هماهنگی هسته ای ایران موسوم به پرگام خطا کرد.