مراسم بزرگداشت روز نظامی در اردبیل برگزار شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، مراسم گرامیداشت ۲۹ فروردین ماه «روز نظامی جمهوری اسلامی ایران» ظهر در این زمان همراه خود حضور مسئولان قلمرو در گلزار شهدای اردبیل برگزار شد.

داور همتی فرمانده تیپ ۴۰ هجومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحرک نظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک روز نظامی {در این} مراسم اظهار داشت: نیروهای مسلح پشتیبان پیشرفت نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایه استراحت هستند. . برای ملت ایران

وی افزود: نظامی جمهوری اسلامی ایران در همه جاری حفاظت اجتناب کرده اند انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ولایت را سرلوحه کار شخصی قرار داده است.

همتی اظهار داشت: نظامی در امتداد طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محافظت مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به مردمان حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۸ سال حفاظت مقدس کارنامه درخشانی اجتناب کرده اند شخصی در مقابل گذاشت.

وی اظهار داشت: نظامی یکی اجتناب کرده اند ارکان مستحکم نیروهای مسلح ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان بدانند کدام ممکن است هر نیرویی در قلمرو مرتکب خطا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پاسخ کوبنده این نیروها مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.

امام خمینی (رضی الله عنه) احیاگر نظامی دانشگاه است

علی رضا سیامی اجتناب کرده اند فرماندهان سابق تیپ ۴۰ نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پیشکسوتان حفاظت مقدس استان اظهار داشت: در ظریف ترین روز انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب اسلامی حفاظت کردند. نیاز نظامی، انحلال نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند وطن.

سیامی همراه خود دقیق اینکه امام خمینی (ره) طراوت دهنده نظامی دانشگاه است، اظهار داشت: نظامی در تمام صحنه های حفاظت مقدس ایستادگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تقدیم ۴۸ هزار شهید ملایم کرده است کدام ممکن است نظامی است. عالی دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نظامی انقلابی بعد اجتناب کرده اند اسلام. انقلاب

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول اصرار دهید