مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه استاندار شیراز


روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ مراسم تجلیل اجتناب کرده اند ارائه دهندگان محمدرضا امیری استاندار سابق شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه لطف الله الشیبانی فرماندار جدید شیراز همراه خود حضور دکتر محمد هادی برگزار شد. ایمانیه استاندار فارس. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مسئولین استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها.

محمدرضا فربد

۱۲:۵۵۴

۱۴۰۱-۱-۲۵


http://fna.ir/1oa598