مراقب آگهی های استخدامی باشید
درج آگهی استخدام و کاریابی در وب سایت های مختلف بسیار مفید است زیرا هم کارآفرینان می توانند به افراد مستعد دسترسی داشته باشند و هم افراد با استعداد می توانند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند اما متاسفانه مجرمان اینترنتی با ورود به این حوزه برای افراد جویای کار مشکل ایجاد می کنند.