مرتضی بورعلی گنجی در گذشته اجتناب کرده اند دعوت منوچهر هادی + عکس


به مشاوره فانئوس،

منوچهر هادی کارگردان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون کدام ممکن است فینال اثرش سریال نیسان آبی در وب حاضر خانگی بود، همراه خود تخلیه عکسی همراه خود مرتضی بورعلی گنجی شرکت کننده نیروی کار سراسری فوتبال کشورمان صفحه اینستاگرام شخصی را {به روز} کرد.

او در توضیح دادن این عکس نوشت: همراه خود مرتضی بورعلی گنجی عاشق ممنون کدام ممکن است دعوتم را پذیرفتی رافیق بیادا در جام جهانی برات آرزوی سربلندی ایرانی برادرم.

مرتضی بورعلی گنجی دعوت منوچهر هادی را پذیرفت / عکس

مرتضی بورعلی گنجی نیز در اینستاگرام اجتناب کرده اند منوچهر هادی تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشت:

مرسی همراه با معرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربلد اجتناب کرده اند پذیرایی راضی شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایت آرزوی بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخشندگی اصولاً دارم.

مرتضی بورعلی گنجی دعوت منوچهر هادی را پذیرفت / عکس

مرتضی بورعلی گنجی شرکت کننده نیروی کار شنژن چین است کدام ممکن است مدتی است مصدوم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسابقات لیگ برتر این ملت در اطراف {بوده است}. مدتی است کدام ممکن است زمزمه های عضو شدن در این شرکت کننده به پرسپولیس به گوش می رسد.