مرگ دختر اهوازی بر اثر آزار و اذیت
عموی این دختر جوان هدف تحقیقات قرار گرفت. وی به کارآگاه قتل گفت: برادرزاده ام قبل از مرگ روی تخت بیمارستان مدعی شده بود که توسط یک یا چند نفر ناشناس از محل کارش در اهواز به خانه ای در شمال ایران ربوده شده و مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت وحشتناک قرار گرفته است.