مرگ و میر ناشی از کرونا تا دو هفته دیگر افزایش می یابد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: تعداد مبتلایان شوخی نیست و رو به افزایش است و طی دو هفته تعداد فوتی ها و میر بالا هم خواهد رفت.

وی ادامه داد: مسافرانی که از کشورهای همسایه می آیند همگی می توانند کشور را آلوده کنند.

عمادی در پاسخ به این سوال که آیا در آستانه موج جدید کرونا هستیم، گفت: زیرگونه ایالات متحده در کشور ما بیشتر دیده می شود، این بیماری ها بیشتر مجاری تنفسی فوقانی را درگیر می کنند، یعنی ماهیت کشنده ندارند.

وی افزود: به طور طبیعی افراد مسن، افراد دارای نقص ایمنی و افراد مستعد بستری شدن در بیمارستان هستند. اما امیدواریم این موج شبیه به موج باشد شرکت کردن نباش