مرگ یک نفر بر اثر طغیان رودخانه ها
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همزمان با وقوع این حادثه در امامزاده داوود(ع)، سیل دیگری در شمال شرق تهران و شهرستان رودان رخ داد، گفت: پس از این سیل که از سرچشمه خارج شده بود. رودخانه سیاه کوه تلف شد. وارد چند مزرعه و باغ شد و متاسفانه یک نفر فوت کرد.