مشکلات سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا چیست؟


به آموزش داده شده است فانئوس،

فرشید طالبی دانستن درباره شکست ۳ بر صفر سپاهان مقابل تاوون عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ اظهار داشت: سپاهان ورزشی خوبی انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی در گذشته اجتناب کرده اند ریختن بورگاس تحمل مدیریت بود با این حال گیمرها این نیروی کار پس اجتناب کرده اند آن نتوانستند پاسخی بدهند. آنها شدند. ۱۰ شرکت کننده.. برای شما ممکن است آرزوی بهزیستی دارم. صحبت اجتناب کرده اند سپاهان نیروی کار پرافتخار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر ای است کدام ممکن است به فینال لیگ قهرمانان آسیا هم راه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید این شکست را هدف شیوع التعاون دانست. سپاهان در مسابقات فوتبال شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در سه دیدار بلند مدت این شکست را جبران تدریجی.

وی یکپارچه داد: باقی مانده است ۳ مسابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ امتیاز با بیرون اصلاح باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف سپاهان همراه خود بالای جدول ۳ امتیازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا قابل جبران است. در لیگ قهرمانان آسیا باید تکنیک نیروی کار این باشد کدام ممکن است اول گل نخورند چون وقتی تیمی در آسیا گل می زند جبران آن خیلی دردسرساز است. سپاهان در ۳ ورزشی جدیدترین این ضرر را داشت. در اولین ورزشی کدام ممکن است گل اول پاختاکور را به ثمر رساند، گیمرها سودآور شدند همراه خود سه گل آن را جبران کنند با این حال در ورزشی الدحیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید التعاون این اتفاق رخ نداد. در دیدار مقابل الدحیل گیمرها به سادگی مکان های گل زیادی را اجتناب کرده اند کف دست دادند، در حالی کدام ممکن است در ورزشی هایی همراه خود این درجه باید اجتناب کرده اند مکان های شخص خاص استفاده کرد. دیدیم کدام ممکن است وقتی سپاهان مقابل الدحیل سودآور به گلزنی نشد، حریف قطری در یک واحد نوبت به سادگی دروازه مشاور کشورمان را باز کرد. در مسابقه کوآپ ریختن بورگاس شرایط مسابقه را اصلاح داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز به این صورت محاسبه شد.

طالب همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند ساختار دفاعی سپاهان اظهار داشت: در لیگ برتر انگلیس شاهد مشکلات دفاعی این نیروی کار بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متنوع اجتناب کرده اند مسابقات شاهد هستیم کدام ممکن است دروازه سپاهان خیلی دستی باز تبدیل می شود. ضرر اجتناب کرده اند شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار نیست، اما علاوه بر این ضرر ساختار دفاعی نیروی کار است. اگر این مخلوط مناسب بود قادر خواهیم بود ۱۰ نفره تعاونی را شکست دهیم، از در متنوع اجتناب کرده اند مواقع وقتی نیروی کار ۱۰ نفره تبدیل می شود، انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی گیمرها اصولاً تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی باعث تبدیل می شود آن نیروی کار دریافت کرد شود.

مدافع سابق سپاهان همراه خود ردیابی به نتایج این نیروی کار در لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: نتایج جیبی به سپاهان زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نیروی کار را اجتناب کرده اند مسیر قهرمانی در لیگ برتر خارج کرد. سپاهان در دیداری همراه خود ۴ گل حریف شخصی را شکست می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ورزشی بعدی مقابل نیروی کار عکس متوقف تبدیل می شود. به دلیل این الگو ضربه سختی به سپاهان زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد آنها لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام حذفی را اجتناب کرده اند کف دست بدهند. در لیگ قهرمانان آسیا این موضوع را می بینیم، ورزشی باخت را همراه خود برد متفاوت می کنیم، جایگزین گلزنی را اجتناب کرده اند کف دست می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابل الدحیل شکست می دهیم، در ورزشی همراه خود همکاری بعد اجتناب کرده اند ریختن نخواهیم کرد مدیریت کنیم. ورزشی نمره ای نمی گیرد.

وی اظهار داشت: سپاهان نیروی کار بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه پست ها گیمرها فوق العاده خوبی دارد با این حال نبود کاپیتان محکم در نیروی کار ناودکیا بافت تبدیل می شود. شرکت کننده در مواقع اضطراری نیروی کار را ترکیبی می تدریجی. روزی کدام ممکن است گیمرها در شرایط سختی قرار دارند، منصفانه رئیس محکم ممکن است نیروی کار را همراه خود راهنمایی شخصی به حرکت درآورد. اگر این ضرر رفع شود نیروی کار الگو بهتری ممکن است داشته باشد.

انتهای پیام/