مشکل اصلی جوانان اسلام آباد غرب بیکاری و بیکاری است – خبرگزاری مهر ایران و جهانشهروند اسلام آباد غرب وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه اظهار داشت: اولویت و نیاز اصلی جوانان در شهر اسلامی است. آباد غرب بحث اشتغال این است که انتظار می رود مسئولان این مشکل را حل کنند.

وی افزود: از دیگر مشکلات مردم اسلام آباد غرب به ویژه جوانان، تسهیل در روند اخذ وام ازدواج و کنترل تورم در کشور است.