مصوبه‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض رأی دیوان عدالت اجرایی توسط وزارت بهداشت/ پای مجلس به آزمون دستیاری باز شد


به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، فاصله ۴۹ آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی قابل مقایسه با فاصله در گذشته همراه خود مشکل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواشی برای برگزاری رو به رو بود، پیش اجتناب کرده اند این گذشته تاریخی ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ برای برگزاری آزمون دستیاری فاصله چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم درنظر گرفته شده بود کدام ممکن است لغو شد. متقاضیانی مجاز به نمایندگی در آزمون دستیاری پزشکی هستند کدام ممکن است اثبات دکتری حرفه‌ای هر دو پزشکی نهایی شخصی را بدست آمده کرده هر دو دانشجوی سال آخر پزشکی نهایی باشند.

چندی پیش داوطلبین این آزمون نسبت به زمان تصمیم گیری شده برای برگزاری آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اجرای رأی دیوان عدالت اجرایی مبنی بر بروزسانی دارایی ها آزمون در برابر این دیوان عدالت اجرایی تجمع کردند. درخواست شده است این گروه اجتناب کرده اند پزشکان پزشکی داوطلب آزمون دستیاری اجرایی شدن تصمیم این دیوان دانستن درباره‌ آزمون دستیاری ۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زمان آزمون فاصله ۴۹ ام است.

چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله آزمون دستیاری پزشکی تاکنون حواشی زیادی داشته است. ابتدا قرار بود این آزمون در ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار شود با این حال پس اجتناب کرده اند کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوس‌های بیش از حد، اعتراض داوطلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات آئین نامه، شورای آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی، انتخاب گرفت زمان ثابتی را برای برگزاری آزمون درنظر بگیرد. اجتناب کرده اند این رو مقرر شد آزمون هر ساله در اردیبهشت ماه برگزار شود.

پس اجتناب کرده اند تصمیم گیری زمان برگزاری چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله آزمون دستیاری پزشکی در ۲۲ اردیبهشت ماه، همچنان اعتراض داوطلبان شکسته نشده داشت به همان اندازه اینکه دکتر ابوالفضل باقری شخص معاون آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر شورای آموزش پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی در {پاسخ به} معترضان آزمون دستیاری ذکر شد: برگزاری آزمون دستیاری مطابق آئین نامه جدید انصافاًً قانونی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمون فاصله ۴۹ در موعد مقرر (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱) برگزار ممکن است. 

همراه خود این وجود همچنان داوطلبان معترض آزمون دستیاری معتقد هستند کدام ممکن است بر مقدمه رای دیوان عدالت اجرایی آزمون باید در زمان عکس برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها آزمون نیز {به روز} رسانی شود.

اجتناب کرده اند همین رو این متخصصان درحالی نیازمند اعمال قوانین در برگزاری این آزمون شدند با این حال وزارت بهداشت ادعا کرده است زمان این آزمون تنظیم نخواهد کرد. در شکسته نشده به مرور برخی اظهارات نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان در دنیای آنلاین ما می‌پردازیم.

 

هامون سبطی دبیر کارگروه تحصیل کرده‌بان شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت ملت نیز {در این} خصوص ذکر شد: سال قبلی دانستن درباره دارایی ها آزمون دستیاری ۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان آن، اختلافی میان داوطلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجش وزارت بهداشت بود. این موضوع بازرسی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتیجه رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش بدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بخش تجدیدنظر تصمیم قطعی صادر شد؛  مبنی بر این کدام ممکن است برخی مسئولان وزارت بهداشت متخلف بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود آن‌ها همراه خود مُر قوانین رفتار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری نباید اجتناب کرده اند رفرنس‌های گذشته تاریخی قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقضی استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند یکبار در سال نباید آزمون دستیاری برگزار شود.

وی افزود: متوجه شدیم چون همراه خود متخلفان سال قبلی برخورد قانونی نشده است، امسال یک بار دیگر شبیه به تخلفات صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ مورد اجتناب کرده اند رفرنس‌هایی کدام ممکن است در آزمون آمده، گذشته تاریخی قبلی است. به منظور که ۱۳ سال اجتناب کرده اند عمر یکی اجتناب کرده اند رفرنس‌ها می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است ۱۳ سال کهنگی در علم پزشکی اصلا تکنیک ندارد.

به آگاه سبطی متنی کدام ممکن است درمورد به ۱۳ سال پیش است، چگونه می‌تواند در ملت ما کدام ممکن است قطب پزشکی خاورمیانه به شمار می‌آید، رفرنس نخبگان ایران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراض نخبگان دکتر انصافاً به جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا خاص نیست کدام ممکن است اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پافشاری برخی مسئولان به چه هدف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتما باید تنظیم تنبل.

دبیر کارگروه تحصیل کرده‌بان شفافیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت ملت تصریح کرد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برخی مسئولان گاهی در مصاحبه‌ها عبارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبارات عجیبی استفاده می‌کنند مثلا «در جاری رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل مفهوم همراه خود قضات دیوان هستیم» این‌ها شائبه‌های برای استقلال قوه قضائیه به وجود می‌آورد کدام ممکن است اصلا واقعیت ندارد. هر دو مسئولی آگاه است کدام ممکن است «ما به احکام قضایی کاری نداریم. زمان آزمون را بر مقدمه امتیازات خانه خودمان تصمیم گیری می‌کنیم»؛ بعید می‌دانم کدام ممکن است قصد آن‌ها واقعا توهین به قوه قضائیه باشد، ولی به تذکر می‌رسد کدام ممکن است نادانسته شأن قوه قضائیه را زیرین می‌آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریعا باید همراه خود این رویه‌های نوظهور برخورد شود.

جاری همراه خود ملاحظه به اعتراض این دسته اجتناب کرده اند داوطلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای دیوان عدالت اجرایی باید دید طی روزهای بلند مدت وزارت بهداشت چه تصمیمی برای برگزاری این آزمون بکار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه شده کنید