معاون گردشگری: لغو روادید گروهی ایران و روسیه هنوز اجرایی نشده است
روسیه ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت دارد و ۵۰ میلیون نفر از این جمعیت (یعنی یک سوم جمعیت) هر ساله به خارج از کشور سفر می کنند. ترکیه رتبه اول جذب گردشگر روسی را در جهان به خود اختصاص داده است و قبل از شروع اپیدمی کرونا در جهان در سال ۲۰۱۸ توانسته بود ۵ میلیون و ۹۰۱ هزار گردشگر روسی را به خود جذب کند.