معرفی آکادمی و لیدرهای قانونی کانون هواداران


به گزارش وانانیوز،

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار، با عقد قراردادی رسمی، وحید رحیمی به عنوان مدیرعامل آکادمی و سید روح الله حسینی به عنوان مدیر حقوقی به باشگاه هوادار پیوستند.

همچنین با صدور احکام جداگانه ای، وحید رحیمی به عنوان مسئول کمیته حرفه ای و سید روح الله حسینی به عنوان مسئول کمیته انضباطی کانون هواداران منصوب شدند.

انتهای پیام/