معصومی: فجر سبسی به در نظر گرفته شده سقوط نیست


به مشاوره فانئوس،

عرفان معصومی کسب اطلاعات در مورد وضعیت ظریف این کارکنان در جدول کلاس بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تکل در بین انتخاب های سقوط اظهار داشت: مناسب است کدام ممکن است شرایط خوبی در جدول نداریم با این حال تمام هدف ما کسب امتیازات اجباری در ۶ دیدار جدیدترین است. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لیگ برتر بمانیم. می دانیم کدام ممکن است آن شش مسابقه برای ما مهم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها فینال دارند، به همین دلیل باید تعدادی از برابر تا حد زیادی امتحان شده کنیم به همان اندازه به هدفمان برسیم. فجر سبسی به هیچ وجه به سقوط در نظر گرفته شده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به کارکنان شخصی ایمان داریم.

هافبک فجر سبسی همراه خود ردیابی به ورزشی زودتر تیمش مقابل آلومینیوم اراک اظهار داشت: در ورزشی در گذشته مقابل تیمی کدام ممکن است همراه خود برخورد کردن کارکنان فنی جدید شرایط فنی بهتری داشت انجام خوبی داشتیم. این دیدار ما را امیدوار کرد به همان اندازه بتوانیم در مسابقات بلند مدت نتایج جالب تری کسب کنیم.

وی همراه خود خاص اینکه تیمش این دیدار را در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) انجام داد، تصریح کرد: شرایط پایین باغ ورزشگاه الحافظیه شیراز اجتناب کرده اند ابتدای فصل اصلا خوشایند نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نداشتیم. منصفانه پایین باغ ضرر، با بیرون شک نتایج بهتری می‌گرفتیم، در انتهای جدول نبودیم. ما گیمرها خوبی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در پایین صحیح ورزشی کنیم با بیرون شک می توانیم استاندارد خوبی اجتناب کرده اند شخصی آرم دهیم.

انتهای پیام/