معنای صحبت های وزیر ارتباطات فیلتر دائمی اینستاگرام و واتس اپ چیست؟
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات اخیرا درباره محدودیت های ایجاد شده در فضای مجازی، در شرایط فعلی و تا زمان نامعلومی، فیلتر شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتس اپ ادامه خواهد داشت. وی خطاب به کسب و کارهای فعال در این بسترها گفت: مردم باید فعالیت های مالی خود را به پلتفرم های ایرانی منتقل کنند.