مقابله پدافند سوریه همراه خود نیازها متخاصم در آسمان دمشق – خبرگزاری مهر اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری مناسب سوریه (سانا)، دارایی ها خبری صبح جمعه اجتناب کرده اند مواجهه پدافند سوریه همراه خود نیازها متخاصم خبر دادند.

بر ایده این خبر، صنعا بامداد جمعه اجتناب کرده اند شنیده شدن صدای انفجاری در آسمان دمشق خبر داد.

مناسب…