مقام پنجم استقامت بانوان ایران


به آگاه فانئوس،

به گزارش روابط نهایی فدراسیون دوچرخه رانندگی، بلافاصله سه شنبه در شکسته نشده رقبا های دوچرخه رانندگی قهرمانی آسیا در تاجیکستان، بانوان کشورمان در کلاس های سنی زیر ۲۳ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان در جاده آغاز این رقبا ها قرار گرفتند.

سمیا یزدانی، ماندانا دهقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریحانه خاتونی در کلاس بزرگسالان به رقبا پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله ساجیدا سیهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانتی گلیبور در کلاس زیر ۲۳ سال همراه خود ۲۲ سوارکار تولید دیگری در مسافت ۱۱۱ کیلومتر به مدال طلا انگشت یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان قزاقستان نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنز گرفتند.

سمیه یزدانی نیز {در این} ماده به مقام پنجم رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاتونی به همین ترتیب دوازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفدهم شدند.

در کلاس زیر ۲۳ سال نیز رکابزن قزاق به مدال طلا انگشت کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هموطنش نیز نقره گرفت. رکابزن ازبکستانی مدال برنز، ساجیدا سیاحیان مشاور کشورمان مقام پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانتی گولیبور مقام ششم این موضوع را کسب کردند.

خدمه ایران تاکنون عالی مدال طلا، عالی نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه برنز کسب کرده است.