من انتخاب خوبی برای پرسپولیس نبودم


به گزارش وانانیوز، 

محمد رویانیان مدیرعامل اسبق پرسپولیس که هیچ کسی نفهمید او چطور از راهنمایی و راننندگی سر از فوتبال در آورد درباره دوران حضورش در پرسپولیس گفت: من انتخاب خوبی برای باشگاه نبودم و به نظرم پرسپولیس خوب انتخاب نکرد که یک نظامی را به عنوان مدیرعاملش معرفی کرد!

او در ادامه صحبت های خود گفت: من بدون غرض به پرسپولیس آمدم اما شاید اگر فضای آن را می شناختم این کار را نمی کردم. فوتبال دنیای خودش را دارد و اصلا ربطی به دنیای ما ندارد!