«مین» فردوسی زمان است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسن بلخاری وی پنجشنبه شب در پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت دکتر محمد معین در آستانه اشرفیه گفت: ایران به عنوان یکی از کشورهای بی نظیر جهان مردانی دارد که مایه افتخار جهانیان شده اند.

وی با بیان اینکه هنوز ارزش کار دکتر معین مشخص نیست، افزود: ما هنوز نمی دانیم که استاد معین چه خدمتی برای فرهنگ پارسی کرده است و معتقدم معین نیز مانند فردوسی زمان در احیا و احیا نقش بسزایی داشته است. حفظ . . و پویایی زبان فارسی.

بلخاری وی با بیان اینکه عظمت کار دکتر معین در فرهنگ فارسی بعدا مشخص می شود، ادامه داد: اگر تمدنی در حفظ زبان خود کوشا نباشد افکارش از بین می رود.

وی افزود: اگر قوت و عظمت کشوری در زبان و وسعت و توانایی زبانش کم شود، فرهنگ خود را از دست می دهد و این گونه بود که دکتر معین از زبان فارسی پاسداری کرد.

رهبر انجمن ایران ماهاخر با اشاره به اینکه معانی با الفاظ آشکار می شود، تاکید کرد: استاد معین به سمت تریبونی رفت که معنا را به مخاطب منتقل می کند و بیاورید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تراشه کار کمی نیست.

وی با اشاره به نقش زبان فارسی در گسترش اسلام تاکید کرد: در بسیاری از موارد فارسی زبان اسلام شد.

بلخاری وی با بیان اینکه فردوسی در زمان حیاتش طرد شد، گفت: سال ها طول کشید تا ایرانیان بفهمند فردوسی با زبان فارسی چه کرد و امروز فردوسی را حکیم و پاسدار زبان فارسی می شناسند.