نحوه بدست آمده نتیجه آزمون دکتری برای داوطلبانی کدام ممکن است دانش گزارش شناسایی شخصی را فراموش کرده اند


به گزارش خبرنگار گروه دانشکده خبرگزاری فارس، نتایج اولین کنکور دکتری (نیمه هدفمند) ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی گروه سنجش آموزش ملت چاپ شده شد.

داوطلبان برای تفسیر رزومه شخصی باید شماره پرونده هر دو شماره پرونده را به در کنار شماره تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال تولد وارد کنند.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است زمان انواع منطقه برای داوطلبان حرفه ای اجتناب کرده اند همین الان ۴ فروردین تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان باید اجتناب کرده اند حرفه ای بودن هر دو نبودن آنها آگاه باشند، برخی اجتناب کرده اند داوطلبان دانش گزارش شناسایی شخصی را فراموش کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند بدانند چگونه می توانند به کارنامه شخصی ورود پیدا کنند.

*۲ راه برای بدست آمده دانش گزارش شناسایی

این گروه اجتناب کرده اند داوطلبان می توانند دانش شخصی را اجتناب کرده اند ۲ طریق بدست آمده کنند.

راه اول اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند همین جا وارد سامانه پاسخگویی گروه سنجش شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر قبلا عضو نبودید دانش خصوصی شخصی را وارد این سامانه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند گزارش شناسایی رمز به پست الکترونیکی داوطلب کشتی تبدیل می شود سپس همراه خود استفاده اجتناب کرده اند شناسایی کاربری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز رفتن دلخواه شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که وارد شدند می توانند همراه خود انواع نوع آزمون وارد سامانه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش گزارش شناسایی شخصی را در نیمه اپلیکیشن جدید تفسیر کنند.

راه دوم اینجا است کدام ممکن است این داوطلبان می توانند همراه خود شماره تلفن ۰۲۱۴۲۱۶۳ موسسه سنجش تصمیم بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدا مهم ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مهم ۳ را انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود وارد کردن کد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره سریال دانش گزارش شناسایی شخصی را ادعا کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید