نساجی ها هم قطار را متوقف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال باید می برد


به آگاه فانئوس،

پرویز برومند ناکامی اجتناب کرده اند دیدار استقلال همراه خود نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجش اجتناب کرده اند جام حذفی بعد اجتناب کرده اند ۱۲۰ دقیقه ماراتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خوب ضربه پنالتی ذکر شد. استقلال ویژه به ویژه در دوبار ۱۵ دقایق او مکان های بزرگی داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنها استفاده نکرد. متأسفانه ضربات پنالتی نتیجه نداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام نتیجه را اجتناب کرده اند بازو دادند.

گارد سابق استقلال کسب اطلاعات در مورد انتقادات اجتناب کرده اند تفریحی حفاظت نساجی ذکر شد: این مسابقات جام حذفی عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه تبدیل می شود اتوبوس را متوقف کرده است. اگه خوشایند حفاظت نکنی بردن میشی. آنها به همان اندازه فینال دوم کار شخصی را انجام دادند. اتوبوس، تریلر، قطار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عامل عکس کدام ممکن است پارک شده است را نمی توان تجربه کرد. استقلال بود کدام ممکن است باید راهش را پیدا می کرد. این کارکنان گیمرها خوبی دارد کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنم به خوبی اجتناب کرده اند آنها استفاده نشده است. آنها حتی می توانند در ۹۰ دقیقه تمام کنند. نیمکت نشینان باید بیشتر استفاده می کردند با این حال در مجموع باید دید این سیستم معلم چیست.

شرکت کننده پیشکسوت استقلال ذکر شد: حضور پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال در فینال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برپایی دربی جاذبه بیشتری داشت با این حال وقتی پرسپولیس اجتناب کرده اند جام حذفی جدا سر خورد همراه خود خودم گفتم استقلالی ها دستی قهرمان شدند. همراه خود این جاری، این اتفاق نیفتاد. نباید اجتناب کرده اند سایر کارکنان ها غافل شویم. آنها هم دردسرساز کار می کنند. حالا همراه خود تاکتیک های تدافعی هر دو تولید دیگری، پاداش حفاظت خوشایند اینجا است کدام ممکن است کارکنان عظیم استقلال را شکست دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیمه باقی مانده بروید.وی در خصوص انتقادات به حضور علی رضا رضایی داخل دروازه در ضربات پنالتی ذکر شد: عامل خاصی اجتناب کرده اند او ندیدم با این حال چون آن است گفتم باید دید معلم چه تمایل دارد. اگر واقعاً می خواهند جام را ببرند، باید در نظر گرفته شده کنند. شاید کارگران این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف خاص شخصی را داشته باشند، با این حال از طریق همه عامل تصادفی است.

برومند در خصوص امتیازات داوری در تفریحی ساعت شب قبلی ذکر شد: خطاها داوری موجود است با این حال استقلالی ها باید آنقدر قابل اعتقاد باشند کدام ممکن است اگر پنالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل نزنند دوباره به دست آورد باشند. چون شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد دارد. با این حال وقتی مکان ها به هدف تغییر نمی شوند، این اتفاقات می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسائل به نظر می رسد تبدیل می شود. با این حال به صحنه گل در نظر گرفته شده می کنم، داور خطا کرد کدام ممکن است آرمان رمضانی دستش را روی جاده دفاعی حریف گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد دروازه بانش ضربه بزند. اگر من قاضی بودم، این موضوع را خطا نمی لکه بینی کردم. قرار نیست هر دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخوردی تقصیر را ادعا کنند، با این حال به هر طریقی انتخاب کردن قابل نقد نیست.


پیشکسوت استقلال تصریح کرد: تفریحی دیشب هم مسابقه بود. مناسب است کدام ممکن است او ممکن است ۲ عنوان قهرمانی را کسب تدریجی، با این حال به هر طریقی همه عامل تمام شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها نیاز دارند ماهر در نظر گرفته شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت های شخصی را وارد مسابقات لیگ برتر کنند. خوب بار با توجه به کارکنان سراسری گفتم وقتی با بیرون گل خورده هر دو اجتناب کرده اند بازو دادن وارد جام جهانی می شوید، کارکنان های تولید دیگری روی ممکن است حساب ویژه ای باز می کنند. استقلال ممکن است اختلاف امتیاز لیگ را افزایش دهد. استقلال اگر اختلاف امتیاز بیشتری تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان شود سرگرمی انگیزتر است. امیدوارم این جادو اجتناب کرده اند هواداران گرفته نشود.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد اینکه فرهاد مجیدی در دومین جام حذفی مقابل ساکت الهامی شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه این موضوع قابل انجام است روی کار این کارکنان در لیگ برتر انگلیس تاثیر بگذارد، ذکر شد: بعید می دانم. صبح کدام ممکن است دوست داری اجتناب کرده اند خانه سطح بروی، اگر ۲ کار داشته باشی، ذهنت حاوی است، با این حال اگر خوب کار داشته باشی، به طور منظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم.اجتناب کرده اند ممکن است می توانید آن را بپوشید. استقلال الان هم همین وضعیت را پیدا کرده است، تولید دیگری کاری ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تمام تاکتیک هایش را بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی مسابقات لیگ کانون اصلی تدریجی.

بالا پیام/