نشست تخصصی امام جمعه سمنان همراه خود علما برگزار تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سمنان، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی مشاور ولی فقیه در استان سمنان ظهر همین الان در دیدار همراه خود استاندار سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران اجرایی این قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای سمنان کمیته مدیریت حوادث در محل کار امام جمعه سمنان اظهار داشت: جدیدا امیدواریم همراه خود امتحان شده تا حد زیادی مانترا سال مدیریت محقق شود.

وی اظهار داشت: نشست های تخصصی در بخش نمایندگی های داده ها بنیان در استان سمنان برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم انواع نمایندگی های داده ها بنیان در استان افزایش یابد.

مشاور ولی فقیه در استان سمنان افزود: برای دگردیسی به سوی بیشتر همراه خود دعا باید همراه خود حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام صحیح زمینه را فراهم کرد.

متی شکسته نشده داد: حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ولی فقیه سمنان در نوروز ۱۴۰۱ در استان همراه با سایر مسئولان امری گرانبها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه ساز دگردیسی در سال جدید {خواهد بود}.

افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی تردد در خیابان های سمنان

سید محمدرضا هاشمی ولی سمنان نیز همراه خود تحسین اجتناب کرده اند حمایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای غیر سکولار مشاور ولی فقیه در استان اظهار داشت: ما در استان در بخش عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان به کار امتحان شده خواهیم کرد. همراه خود مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید مقام معظم مدیریت».

وی افزود: در نوروز امسال همراه خود افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش دیدنی تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی ها در خیابان های استانداری در کنار بوده ایم.

ولی سمنان اظهار داشت: نمایشگاه های نوروزی در مبادی درگاه شهرستان های استانداری همراه خود اتصال باکلاس سازماندهی شد.

الهاشمی اظهار داشت: برای نوروز ۱۴۰۱ بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ دانشگاه همراه با سایر کانکس های استان برای اسکان مسافران تجهیز شده است.

وی افزود: در همه جهان ها حمایت، هماهنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطف ویژه برای حاضر شرکت ها جذاب به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خواهد بود}.

استاندار سمنان افزود: اطمینان حاصل شود که آرام سازی بازدید کنندگان در خیابان ها به طور قابل توجهی محورهای فرعی، ساختار جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکاری نصب خودروهای مجهز به چراغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ همراه خود استفاده اجتناب کرده اند بخش شخصی در استانداری انجام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان شکسته نشده دارد.

انتهای پیام/۷۴۰۰۱/م/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید