نقاش هندی را ببینید که با پشت به بوم نقاشی می کند
شکی نیست که هند استعدادهای زیادی دارد و هرازگاهی مردم بسیاری را با مهارت های شگفت انگیز و عجیب خود تحت تأثیر قرار می دهند. در حالی که افراد زیادی را دیده اید که با هر دو دست نقاشی می کنند، یک شهروند هندی منحصر به فرد یک قدم فراتر رفته است.