نمایشگاه مجازی کتاب؛‌برف در تابستان!
فروش ۸۰ میلیارد تومانی نمایشگاه مجازی کتاب نشان داد دنیای اینترنت “هوو”ی کتاب نیست و می‌تواند یاری‌گر آن باشد مثل “برف در تابستان” که عنوان یکی از بهترین کتاب‌های این روزها هم هست…