نماینده مجلس: ایران از مواضع هسته‌ای خود عدول نمی‌کند/نیاز به گرفتن تضمین از آمریکا است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تلاش غرب بر این است که جمهوری اسلامی ایران را در موقعیت ضعیف قرار دهد تا امتیاز کسب کند، افزود: ایران اسلامی در مذاکرات در مواضع اقتصادی و ملی خود کوتاه نخواهد آمد و خواهد بود. از ادعاهای برحق خود دست نکشند.» نخواهد آمد