نماینده مجلس خبرگان رهبری: برخورد اجباری با نزدیکان امام خمینی (ره) آگاهانه است
هاشم زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری: یک جریان فکری و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به دنبال این است که همه بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی و سیاست های نظام را با افکار ایشان همسو کند. و به دنبال مصادره انقلاب در جهت افکار و سیاست های سیاسی خود است.