نمایی متفاوت از یکی از قدیمی‌ترین پرندگان کره زمین (فیلم)
ویدئویی از نمایی متفاوت از یکی از قدیمی‌ترین پرندگان کره زمین را شاهد هستید. منبع: آخرین خبر