نمرات هانتر برای هال سیتی (فیلم)
هال سیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاردیف در هفته ۴۲ لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند.