“نیلز بور”؛ از دروازه بان فوتبال تا مکانیک کوانتومی و در نهایت بمب اتم!
وقتی بور از این خبر مطلع شد، فوراً اهمیت وحشتناک شکستن اتم و انرژی عظیمی را که آزاد می‌کرد، درک کرد. در همان سال به آمریکا رفت و به «انیشتین» هشدار داد که آلمان نازی دانش نظری لازم برای شروع تحقیقات برای ساخت بمب اتمی را دارد. انیشتین موضوع را به «آیزنهاور» رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد و او نیز دستور داد تا پروژه منهتن آغاز شود تا آمریکا اولین کشوری باشد که بمب اتمی دارد.