نیمی از مردم توانایی خرید ماشین بالای ۲۰۰ میلیون را ندارند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، رقم ۴۸.۹ درصدی اعلام شده از سوی وزارت امنیت را بسیار خوش بینانه عنوان کرد و گفت: این رقم به این معناست که نیمی از جمعیت ایران توانایی خرید خودروی بیش از ۲۰۰ میلیونی را دارند. تومان و البته امیدوارم این عدد وزارت حریم خصوصی آمار دقیقی باشد.