هرمزگان/ توقیف ۱۸ عدد تخته ترال، ۸ دستگاه تور ترال و ۱۸۰ طاقه تور منوفلامنت
سرپرست یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان اظهارداشت: تمامی توقیف ها پس از تشکیل پرونده به کمیسیون تخلفات شیلات هرمزگان و یا برحسب نیاز به دستگاه قضا معرفی شده اند.