هرمزگان نیازمند راه اندازی ۲ دانشکده علوم پزشکی در شرق وغرب استان است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در مونتاژ a فوق العاده ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا که همراه خود حضور سردار محمد حسین سپهر فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله همراه خود کرونای ملت برگزار شد. همراه خود تاکید بر این نکته که افراد استان هرمزگان ملاحظه ویژه‌ای به امر واکسیناسیون داشته‌اند اظهار داشت: مطابق آمارها ۹۸ سهم افراد هرمزگان واکسن دوز اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ سهم افراد دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

وی افزود: استان هرمزگان همراه خود محافظت بالای واکسیناسیون عالی استان ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است ۱۵ روز قبل تنها عالی فوتی کرونایی داشته‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین جهت اجتناب کرده اند عموم ملت شریف ایران دعوت می‌کنم در سفر جلو استان هرمزگان را شناخته شده به عنوان مکان تعطیلات بازدید شخصی محدوده کنند.

دوستی اظهار داشت: ما در استان هرمزگان نیازمند ۲ راه اندازی ۲ دانشکده علوم پزشکی جدید در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب استان هستیم که دانشکده علوم پزشکی شرق به مرکزیت میناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده علوم پزشکی غرب نیز به مرکزیت بندرلنگه باید احداث شوند.

وی تصریح کرد: امکانات آزمایشگاهی استان نیازمند تجهیز هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همین رو اجتناب کرده اند وزارت بهداشت می‌خواهیم نسبت به تجهیز آزمایشگاه‌های استان اقدام کنند.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: کادر بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با استان هرمزگان همراه خود امتحان شده‌های فوق العاده در ایام قبلی در صیانت اجتناب کرده اند جان ساکنان همت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن است همراه خود تزریق شهرت اجتناب کرده اند سوی وزارت ملت معوقات کادر درمانی صنوبر شود.

سردار محمد حسین سپهر فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله همراه خود کرونا نیز {در این} مونتاژ تصدیق شد: بیماری کرونا در یک واحد سال جدیدترین در ملت همراه خود تدابیر ریاست جمهوری، ستاد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادهای استانی به نحو مطلوبی مدیریت شد.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به تهدیدات این بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم نوک این بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان طغیان مجدد کرونا افراد باید مراقبت‌های بهداشتی را همچنان در اصل کار قرار دهند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله همراه خود کرونا اظهار داشت: در استان هرمزگان بر مقدمه گزارش‌های کشتی شده مدیریت فوق العاده خوبی در زمینه کرونا شاهد بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی زمینه‌ها این استان جزو اولین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سرآمد {بوده است}.

وی تصریح کرد: اجتناب کرده اند صنوف مختلف، دانشگاهیان، اطلاعات آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام اقشار افراد می‌خواهیم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی انصافاً همراه خود مجموعه ستاد استانی همکاری کنند به همان اندازه شاهد تعطیلی مجدد صنوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها که ضربه سنگینی بر پیکره اقتصاد گروه است نباشیم.

سردار سپهر اظهار داشت: در زمینه واکسیناسیون نیز اجتناب کرده اند بیشتر مردم می‌خواهیم که اگر دوزهای دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم را تزریق نکرده‌اند حتما نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند به همان اندازه شرایط ورزش‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش‌های حضوری در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌ها به تعیین کنید مطلوبی شکسته نشده یابد.