هر کی روشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانکو رو به ایران برگردونه a فوق العاده واسطه!


به آگاه فانئوس،

کارکنان سراسری فوتبال ایران در گروه B جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد مسابقات مقدماتی اروپا (بین ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد ورزشی اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین) خواهد سر خورد. قرعه کشی کارکنان سراسری ایران بازخورد متفاوتی را اجتناب کرده اند سوی متخصصان فوتبال این ملت با توجه به چشم انداز صعود اجتناب کرده اند گروه به در کنار داشته است. جلال شرقپور همراه خود ردیابی به حریفان کارکنان سراسری ایران به صراحت کسب اطلاعات در مورد این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع جانشین برای دراگان اسکوچیچ صحبت کرد:

* ما باید در سه گروه ۴ تیمی هر سه روز یکبار در سه مسیر مختلف برای کارکنان های سراسری همراه خود هم دیدار کنیم. نحوه ورزشی حریفان کارکنان سراسری ایران در جام جهانی انصافاً مشخص است. وقتی در یک واحد گروه همراه خود فوتبال تعدادی از قاره ای گذراندن می شویم، باید درک فوق العاده کاملی اجتناب کرده اند نحوه در نظر گرفتن فوتبال اجتناب کرده اند شبیه به جهان جغرافیایی داشته باشیم.

*انگلیس در جاده مقدم فوتبال اروپا قرار دارد که سبک خاص شخصی را دارد. ما مقابل یکی اجتناب کرده اند محکم ترین کارکنان های جهان ورزشی می کنیم. با بیرون شک یکی اجتناب کرده اند روی حیله و تزویر ترین دیدارهای مسکن فوتبال سراسری را داریم.

* در جهان کونکاکاف نیز همراه خود کارکنان دوم آمریکا همگروه هستیم. متاسفانه او برای ورزشی همراه خود آمریکا به جام جهانی ۱۹۹۸ ردیابی می تدریجی. این در حالی است که آنالیز هفته قبلی به درد تیمی مثل بارسلونا در ورزشی هفته بلند مدت نمی خورد. چگونه پسرها به ورزشی ۲۵ سال پیش برمی گردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را منصفانه انرژی می دانند؟ بی فایده به نتایج دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} شخصی خوشحال از نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نتایجی که نزدیک به ۳ دهه پیش به کف دست آوردیم مورد توجه قرار گرفت نکنیم.

* من می خواهم برای متخصصان فوتبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم تیمی هایم احترام زیادی قائلم، با این حال واقعاً باید بدانیم که صحبت اجتناب کرده اند فوتبال جهان است، نه یادآوری نتایج سه دهه قبلی!

باید در دیدارهای مقدماتی شخصی همراه خود تیمی ورزشی کنیم تخصصی ایجاد می کند مرحله گروهی مقابل انگلیس شکست خورد. ما باید همراه خود تیمی ورزشی کنیم که مقابل انگلیس شکست خورده هر دو همراه خود آن کارکنان گذراندن شده است. ما به هیچ وجه نه تنها همراه خود انگلیس اما علاوه بر این همراه خود تیمی معادل او ورزشی نکردیم. تک تک رفتار گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مدیریت کادر آموزش این کارکنان در جام جهانی ضروری است.

* در این سیستم ریزی باید همراه خود ورزش کنندگان مراجعه به شود. باید همراه خود اطلاعات بالایی در جام جهانی نمایندگی کنیم. متخصصان این سیستم نویسی فوتبال ایران بیش اجتناب کرده اند هر معلم عکس به نفع کارکنان سراسری ایران هستند. من می خواهم شک ندارم که اگر این کار را نمی کردیم، مدافع کناری ما بیشتر اوقات ورزشی مقابل انگلیس را اجتناب کرده اند کف دست می داد. تقصیر آنها هم نیست چون مسابقه فوتبال ایران همراه خود انگلیس مشخص است.

* توسعه حال کارکنان سراسری ایران یکپارچه دارد به همان اندازه تولید دیگری مهم نباشد تخصصی ایجاد می کند جایگزین باقی مانده {چه کسی} سرمربی شود. هرکسی که کارلوس کی فرآیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برانکو ایوانکوویچ را به ایران بازگرداند، منصفانه دلال برتر است. آنها هشت ساله بودند با این حال کار زیادی برای نتیجه گیری نکردند.

اسکوچیچ کارکنان را اجتناب کرده اند چاه پوست کشید. قابل انجام است در جام جهانی همراه خود او مشکلی نداشته باشیم، با این حال صحبت با توجه به جابجایی او می تواند یک بزدل فوتبالی است، نه اینکه بخواهیم او را جدا بگذاریم.

* معتقدم همراه خود این سیستم ریزی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند علم فوتبال دنیا می توانیم صعود کنیم. اسکوچیچ ۲ سال همراه خود این کارکنان مسکن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سیاه ترین روزهایی که مربیان محلی نیز نتوانستند هدایت کارکنان سراسری ایران را بر عهده بگیرند، توانست به موفقیت کف دست یابد.

* اسکوچیچ قطعاًً تیمش را در فوتبال جهان هدایت نمی شود، با این حال بالاترین بازده را اجتناب کرده اند بازیکنانش خواهد گرفت که فوق العاده ضروری است. ۷۰ نسبت گیمرها اجتناب کرده اند فوتبال جهان هستند، متعاقباً ما اجتناب کرده اند عنوان های غول پیکر تولید دیگری پاتریوت ها نمی ترسیم. تمایز. ما نمی خواهیم معلم کمک تدریجی، ما ساده می خواهیم منصفانه این سیستم نویس در امتداد طرف Sktice بنشیند. ضرر معلم کارکنان سراسری نیست. ضرر بی نظیر تحمیل منصفانه این سیستم آموزشی اخیر است. آقایان معامله با خطا نده.