هشدار تب جنایت در عید قربان: خوردن گوشت تازه ذبح شده فقط پس از ۲۴ ساعت نگهداری در یخچال
علاوه بر پوشیدن دستکش برای ذبح دام و یا بریدن گوشت تازه ذبح شده، لازم است لاشه دام های تازه ذبح شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای معمولی در یخچال نگهداری شود و سپس مصرف شود تا در صورت آلوده شدن حیوان به ویروس CCHF. ، باعث کاهش PH گوشت و اسیدی شدن لاشه حیوانات برای از بین بردن عوامل بیماری زا می شود.