هشدار دوم دولت به آژانس‌های گردشگری سلامت: گواهی‌های پزشکی ویزای درمان اتباع خارجی را جعل نکنید.
در صورتی که آژانس های مسافرتی مرتکب تخلفاتی مانند فروش ویزا و عدم نظارت معقول تردد یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، اخذ مدارک پزشکی نامعتبر، اخذ مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و غیره شوند، اقداماتی مانند هشدارها، منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز خواهد شد.