همراه خود صاحبان خانه میلیاردر تجهیزات گلف های شکسته شناخته شده شوید


به مشاوره فانئوس،

عملیات ارتش روسیه در گرد و غبار اوکراین ۹ تنها تأثیر سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی داشت، اما علاوه بر این برخی اجتناب کرده اند بازی های جهان را نیز تحمل تأثیر قرار داد.

امتحان کنید خسارات پولی تجهیزات گلف های فوتبال اجتناب کرده اند درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین، چلسی را شناخته شده به عنوان اولین مبتلا درگیری به خاطر می آورد. رومن آبراموویچ راس مالک چلسی {به دلیل} فشار مقامات انگلیس مجبور به کالا تجهیزات گلف شد.

چلسی قهرمان اروپا پس اجتناب کرده اند درگیری روسیه دچار فاجعه مالی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات چلسی پس اجتناب کرده اند تحریم آبراموویچ توسط مقامات بریتانیا چندین برابر شده است. همراه خود اقدام سیاسی این مقامات انگلیس علیه این تاجر روسی، تمامی ورزش های باشگاهی به حالت افتادگی درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چلسی در موقعیت به کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا هیچ بازیکنی نبود. علاوه بر این قرارداد گیمرها تمدید نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنگ خطر برای چلسی به صدا درآمد.

با این حال همراه خود نگاهی آماری به سایر تجهیزات گلف‌های فوتبالی کدام ممکن است این درگیری را تخصص کرده‌اند، چلسی تنها نیست. غول فوتبال اوکراین شاختار دونتسک یکی اجتناب کرده اند بهترین بازنده های این درگیری محسوب تبدیل می شود.

بر ایده گزارش رسانه های خانه، رینات احمداف، مالک تجهیزات گلف شاختار {در این} درگیری متحمل خسارات سنگینی شده است. این شخص ۹ تنها دارایی تجهیزات گلف شاختار است، اصولاً اموال وی متعلق به واحد تولیدی واقع در شهر ماریوپل است کدام ممکن است بر تأثیر درگیری متحمل خسارات جبران ناپذیری شده است.

میلیاردر اوکراینی یکی اجتناب کرده اند قربانیان بی نظیر درگیری روسیه است. علاوه بر این وقتی به روسیه ظاهر شد می کنیم عنوان علیشیر عثمانوف تاجر غول پیکر روسی شناخته شده به عنوان قربانیان این درگیری به گوش می رسد. او عالی تاجر، کارآفرین، سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست مسئله ازبک زاده روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۲۰ میلیارد دلار دارایی، ثروتمندترین شخص روسیه است.

علیشیر عثمانوف دومین سهامدار تجهیزات گلف فوتبال آرسنال است. او علاوه بر این اسپانسر بی نظیر تجهیزات گلف فوتبال دینامو مسکو است.

ثروت عثمانوف در تحریک کردن سال ۲۰۲۲ ۲۱.۳ میلیارد دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ۲۱.۴ میلیارد دلار بود. با این حال در کل درگیری، دارایی های تاجر روسی به ۱۹.۸ میلیارد دلار کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۵ میلیارد دلار اجتناب کرده اند بازو سر خورد.

همراه خود رفتن اجتناب کرده اند اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به شخص خاص همراه خود تابعیت آذربایجان برمی خوریم کدام ممکن است مشاوره تبدیل می شود بیشترین شکسته فوتبال در درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین {بوده است}. واگیت علی اکبروف یکی اجتناب کرده اند سهامداران بی نظیر اسپارتاک مسکو است.

این شخص آذربایجانی ۳۶ نسبت اجتناب کرده اند سهام تجهیزات گلف روسیه را در اختیار دارد. ثروت اسپارتاک در گذشته اجتناب کرده اند درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ۲۲ میلیارد دلار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود کاهش دارایی های تجهیزات گلف روسی به پنج.۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است است.

به دلیل بهترین بازنده تجهیزات گلف های فوتبال اجتناب کرده اند درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین اسپارتاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالک آذربایجانی آن هستند کدام ممکن است حدود ۱۷ میلیارد دلار ضرر کردند کدام ممکن است رقم عجیبی در فوتبال است.

انتهای پیام/