همه افرادی که به پرسپولیس گل می زنند را آرزو می کنم.


به آگاه فانئوس،

اسماعیل شریفات پس اجتناب کرده اند پیروزی ۳ بر ۲ آلومینیوم مقابل پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود به نیمه باقی مانده جام حذفی اظهار داشت: تفریحی همراه خود پرسپولیس فوق العاده دردسرساز بود. ما اجتناب کرده اند ابتدا برای جام حذفی این سیستم ریزی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسرساز ترین قرعه ها را گرفتیم. برداشتن پرسپولیس جلوی تماشاگران در آزادی هر تیمی نیست. کودک های ما نماد دادند که شخصیت دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما حق قهرمانی در جام را داریم.

وی کسب اطلاعات در مورد اینکه می خواست برای آلومینیوم ضربه پنالتی بزند، دلیل داد: مطمئنا، خودم می خواستم برای پرسپولیس گل بزنم. در نیمه اول اجتناب کرده اند درجه خودم راضی نبودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم اجتناب کرده اند تفریحی کارکنان لذت بردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستم گل بزنم با این حال سرمربی کارکنان اظهار داشت محمدرضا آزادی باید تفریحی تنبل. من می خواهم هرکسی را که برای پرسپولیس گل می زند آرزو می کنم.

شرکت کننده آلومینیوم همراه خود خاص اینکه این دومین دیداری است تخصصی ایجاد می کند جام حذفی پرسپولیس را همراه خود ۳ گل شکست می دهند، تصریح کرد: مطمئنا، این دومین دیداری بود تخصصی ایجاد می کند جام حذفی ۳ گل به پرسپولیس زدیم.

شریفات کسب اطلاعات در مورد وضعیت تیمش اظهار داشت: در یک واحد مقطع اجتناب کرده اند فصل ما در جاری نوسان بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خالص است، آن نقطه به سختی آوردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هیچ کس} نمی داند چرا. ما توانستیم کارکنان را به خوبی مخلوط کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان پیشرفت کرد. همراه خود رحمت من می خواهم تفریحی سختی هم همراه خود کارکنان خلیج فارس داریم، کارکنان خوبی است که کل لیگ برتر را اجتناب کرده اند بین برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این کارکنان را ببریم در فینال دستی تر خواهیم بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به تفریحی بالقوه همراه خود استقلال در فینال اظهار داشت: در تفریحی سر خورد همراه خود استقلال خوشایند تفریحی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تمام احترامی که برای استقلال قائل هستم در نظر گرفته شده می کنم حق قهرمانی {در این} تورنمنت را داریم. استقلال قهرمان لیگ برتر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قهرمان جام حذفی شدیم.

انتهای پیام/